kézilabdafreeweblégy trendi!szeretlekcsak tinik!adni jó!
Egyéni keresés

"A ke­rék­pár (­vagy bi­cik­li) egy em­be­ri erő­vel haj­tott két­ke­rekű jármű. 19. szá­za­di ki­fej­lesz­té­se u­tán fo­ko­za­to­san nyer­te el a ma­i for­má­ját."

hirdetés

"A ke­rék­pár (­vagy bi­cik­li) egy em­be­ri erő­vel haj­tott két­ke­rekű jármű. 19. szá­za­di ki­fej­lesz­té­se u­tán fo­ko­za­to­san nyer­te el a ma­i fo­má­ját. Egy­ke­rekű tí­pu­sát mo­no­cik­li­nek, há­rom­ke­rekű vál­to­za­tát pe­dig t­ri­cik­li­nek hív­ják."